Προγράμματα Coaching

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COACHING  ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΔΕΠΥ

 • Προσωπική Ανάπτυξη του Εφήβου
 • Στοχοθεσία και ανάπτυξη Στόχων
 • Υποστηρικτική Καθοδήγηση για αποδοχή της ΔΕΠΥ από τον Έφηβο
 • Διαχείριση χρόνου και άγχους
 • Οργάνωση πρακτικών θεμάτων
 • Κατανόηση συναισθηματικών αντιδράσεων που σχετίζονται με τη ΔΕΠΥ
 • Ομαλή κοινωνικοποίηση

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COACHING ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΔΕΠΥ

 • Προσωπική Ανάπτυξη
 • Στοχοθεσία και ανάπτυξη Στόχων
 • Υποστηρικτική Καθοδήγηση για αποδοχή της ΔΕΠΥ
 • Διαχείριση χρόνου και άγχους
 • Περιορισμό της άσκοπης δραστηριότητας
 • Εστίαση σε συγκεκριμένο στόχο
 • Οργάνωση πρακτικών (οικιακών και οικονομικών) θεμάτων
 • Κατανόηση συναισθηματικών αντιδράσεων που σχετίζονται με τη ΔΕΠΥ
 • Ομαλή κοινωνικοποίηση

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΧΟΥΣ

 

EΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ COACHING ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ